• Ring til os på telefon: (45) 6070 1986
  • Følg os på

Tilsyn på byggeplads

Vi tilbyder at udføre tilsyn på byggepladser, hvor vi fører kontrol med, at arbejdet udføres som aftalt og beskrevet. Vi besigtiger byggepladsen en til to gange om ugen for at tale med håndværkere og på egen hånd observere byggeriet.

Vi deltager i byggemøder, og vi skriver altid tilsynsnotater om, hvad vi har observeret. På den måde fører vi på kundens vegne kontrol med, om arbejdet udføres korrekt, eller om der er brug for ændringer. Vi udarbejder byggemødereferater og kan deltage i byggestyring, lige som vi kan føre byggeregnskab, hvis kunden ønsker det

Vi tilbyder fuld fleksibilitet ved byggestyring og byggepladstilsyn

Vi tilbyder fuld fleksibilitet, når det gælder byggestyring og byggepladstilsyn – alt efter kundens ønsker og behov.

Vi udarbejder anvisninger til håndværkerne om hvordan arbejdet skal udføres, og når vi fører tilsyn, kan der blive givet direkte anvisninger på stedet til håndværkerne om arbejdets udførelse og anvendelse af materialer og byggeteknik.

Vi udarbejder altid dokumentation til kunden om arbejdets udførelse, og hvad vores instruks til håndværkerne har været, så kunden altid har en dokumenteret historik for vores del af byggeriet.

Kontakt os i dag
Tilsyn på byggeplads 2

Vi kan også hjælpe dig med følgende: