• Ring til os på telefon: (45) 6070 1986
  • Følg os på

Økonomisk kalkulation

Vi kan tilbyde beregninger og overslag på løsninger til skadesafhjælpning og retablering før arbejdet bliver sat i gang. Vi kommer med en økonomisk kalkulation, som er et kvalificeret bud på udgifterne ved forskellige løsninger på problemet. Der kan være fordele og ulemper ved forskellige løsninger, og vi prøver altid at beskrive disse fordele og ulemper, og hvilke alternativer der kan være.

På den måde får kunden priser på forskellige løsninger og kan sammenligne disse løsninger, inden der træffes beslutning. Hvis et hus oveni er meget nedslidt, skal der måske tages højde for det i løsningen, så man eventuelt foretager en mere omfattende renovering.

Vi respekterer, at kunder kan have forskellige økonomiske forudsætninger og tidshorisonter for ejerskab af boliger. Men vi leverer altid en objektiv og nøgtern vurdering, så beslutninger kan træffes på et oplyst grundlag.

Vi giver et overslag på din opgave
Priskalkulation

Vi kan også hjælpe dig med følgende: