• Ring til os på telefon: (45) 6070 1986
  • Følg os på

Byggeteknisk rådgivning

Vi arbejder med mange typer sager, der kræver viden og erfaring om blandt andet tagkonstruktioner, facader, terrændæk, dræn samt jordbunds- og grundvandsforhold, når årsager til fejl og skader skal afdækkes. I denne forbindelse trækkes der ofte på flere faste samarbejdspartnere med solide erfaringer på hvert deres felt.

Vi rådgiver om konkrete byggetekniske løsninger.
For eksempel:

  • Hvor i konstruktionen skal dampspærren placeres, og
  • hvilken type kan anvendes?, eller
  • er der mulighed for at etablere fugtspærre i gulvet?

Vi har materialekendskabet og ved hvad der dur og ikke dur til konkrete løsninger. Er der en effekt eller ej? Kan en given isoleringsplade som andre anbefaler overhovedet bruges, eller er man nødt til at bruge en anden type?

Kort sagt, hvad kan lade sig gøre, og hvad skal man undgå at gøre?

Vi anviser selvfølgelig altid sikre løsninger, når det gælder fugttekniske spørgsmål, og når det gælder problemer vedrørende klimaskærmen, altså tag, vægge, vinduer og gulve.

Vi rykker ud, hvis du har problemer

Vi rykker også ud og foretager målinger, hvis kunder oplever problemer med fugt, kuldebroer, træk og andre gener i byggeri. For eksempel i forbindelse med overdragelse fra håndværkere til bygherren kan der foretages en grundig kvalitetskontrol, inden byggeriet officielt er afsluttet, og mens entreprenørens forpligtelser stadig er gældende.

Vi samarbejder desuden i Center for byggeteknik med partnere, som udarbejder BYG-ERFA-blade, hvor nye byggetekniske problemstillinger og løsninger beskrives – så vi altid har adgang til den nyeste byggetekniske viden.

Skal vi foretage en måling hos dig?
Rågivning om byggeteknik hos Seierøe Byggeteknik

Vi kan også hjælpe dig med følgende: