• Ring til os på telefon: (45) 6070 1986
  • Følg os på

Vores ydelser

Fugt og skimmelsvamp er - desværre - fortsat et problem i den danske bygningsmasse.

I Seierøe Byggeteknik er vi specialister, når det handler om at forebygge fugt og forhindre skimmelsvamp i ejendomme. Vi tilbyder således en række forskellige services, når det gælder afhjælpning af fugtproblemer og skimmelsvamp.

Hvis du skal i gang med istandsættelse, renovering eller nybyggeri, sikrer vi med den nyeste viden om materialer og byggeteknik, at fugt og skimmelsvamp ikke opstår i din ejendom.

Hvis problemerne allerede er opstået, og dine bygningskonstruktioner har fugtskader og eventuel skimmelsvamp, rådgiver og projekterer vi ved udbedringer af skader, og vi sikrer, at du undgår dyre reparationer fremover.

Med en solid håndværksmæssig baggrund har vi en løsningsorienteret tilgang til opgaverne. Vi sætter handling bag ordene. Vores anbefalinger og løsninger er bygbare, og vi sikrer, at dine håndværkere forstår opgaven.

Vi kan levere en bygningsundersøgelse med rapport, men vi kan også hjælpe dig helt frem til udbudsmateriale og tilsyn på pladsen i forbindelse med den afhjælpende indsats.

Vi sætter en ære i at være helt uafhængige og uvildige rådgivere og udpeges således ofte til at fungere som syns- og skønsmand, når der opstår en tvist om årsagen til fugtproblemer og skimmelsvamp. Her optræder vi som uvildige tekniske eksperter.