• Ring til os på telefon: (45) 6070 1986
  • Følg os på

Fugt og skimmelsvamp

Seierøe Byggeteknik er specialister i forebyggelse og afhjælpning af fugtproblemer, skimmelsvamp og relaterede byggetekniske problemstillinger.

Heldigvis er mange af disse problemer til at forebygge, hvis et byggeri er korrekt udført, og det er en af vores kernekompetencer at yde byggetekniske rådgivning, så fugt og skimmelsvamp undgås. Vi kan for eksempel levere byggetekniske anvisninger til de håndværkere, som skal stå for byggeriet, og vi kan ligeledes udføre tilsyn med, at arbejdet udføres korrekt.

Du får uvildig rådgivning til at løse dine problemer med fugt og skimmelsvamp

Vi udfører en fuldstændig uvildig rådgivning af vores kunder, når det gælder fugtproblemer og skimmelsvamp. Vi skal hverken sælge materialer eller håndværkertimer til vores kunder – kun objektiv rådgivning ud fra de eventuelt konstaterede problemer.

Ud fra vores rådgivning er det naturligvis kundens egen beslutning, hvad der efterfølgende skal iværksættes af foranstaltninger.

Sagerne udspringer ofte af angreb af skimmelsvampe eller trænedbrydende svampe. I enkelte sager er svampeundersøgelsen kerneopgaven, men i langt de fleste tilfælde er det en løsning af de byggetekniske forhold, som bliver den vigtigste indsats.

Når du har mistanke om fugtproblemer og skimmelsvamp

Ofte bliver vi kontaktet, når der er mistanke om fugtproblemer, men årsagen ikke kendes. Her hjælper vi først med at identificere problemets omfang og årsag. Herefter hjælper vi med at finde de rigtige løsninger, og hvis det ønskes også at finde de rigtige håndværkere - og ikke mindst til at opnå den rigtige pris.

Der tilbydes også overvågning af fugtniveauer i bygninger. Disse målinger kan belyse om fugt- og skimmelsvamp-problemer skyldes beboernes adfærd – for eksempel manglende udluftning eller opvarmning - eller om problemerne skyldes byggetekniske fejl og mangler.

De fugttekniske målinger kan udføres både som måling i indeklimaet og som måling i skjulte konstruktioner. Målingerne kan udføres som ”øjebliksmålinger”, eller der kan foretages målinger over længere tid. Såfremt det ønskes, kan der også opsættes trådløse systemer til overvågning af fugt.

Har du mistanke om fugtproblemer? Kontakt os i dag
Fugt og skimmelsvamp

Vi kan også hjælpe dig med følgende: